• Gyakori Kérdések és Válaszok – gyik.hu

  Van egy kérdésed, amire szeretnéd tudni a választ, de eddig nem merted másnak feltenni? Szívesen segítesz másokon azzal, hogy válaszolsz a kérdéseikre? Akkor jó helyen jársz, az ingyenes Gyakori kérdések és Válaszok (röviden gyik.hu) Nektek, Értetek és Veletek készül. Kérdezz bátran és segít másoknak! A gyik.hu online közössége jutalmazza azokat a válaszadokat, akik a gyakori kérdésekre igazán hasznos válaszokat adnak.

 • Kérjük, olvassa el a felhasználási feltételeket!

  Az oldal üzemeltetője a SAKKOM Interaktív Kft., továbbiakban üzemeltető.

  1.   Az üzemeltető a Felhasználói tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, gondoskodnia kell a megfelelő mentésről és tárolásról!

  2.  A Felhasználók az általuk választott felhasználói neveken írnak. A trágár szavakat tartalmazó felhasználói nevek és velük együtt a regisztrált profilok is törlésre kerülnek.

  3.  Ami tilos a Gyik.hu portálon:

  – TILOS trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

  – TILOS a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt),
  továbbá mások becsületére, jóhírnevére sérelmes tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

  – TILOS olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;

  – TILOS személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés-, privát üzenet, vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

  – TILOS obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

  – TILOS olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, tudatmódosító anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);

  – TILOS olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely az üzemeltető jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

  – TILOS a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése, vagy korlátozása után után új regisztrációt létesíteni.

  – TILOS szándékosan hátráltatni a szolgáltatást, bármilyen módon megzavarni a portál működését (pl. flood, spam, offtopic, provokáció, script hozzászólások)

  – TILOS szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;

  – TILOS más Felhasználó vagy a Gyik.hu portál adminisztrátora szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználói néven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;

  – TILOS vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;

  – TILOS bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;

  – TILOS kérdésben vagy válaszban reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni.

  A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére. A moderátorok nem kötelesek a törlés előtt figyelmeztetést küldeni.

  A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet az üzemeltető honlapján közzétesz. A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a üzemeltetővel szemben, a felhasználó köteles az üzemeltetőt az ilyen igények tekintetében mentesíteni, a regisztráció megszüntetése után is.

  Az üzemeltető  kizárólag a honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A felhasználó a hozzászólás közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít az üzemeltetőnek, amit az üzemeltető jogosult harmadik személyre átruházni. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a honlap ingyenes használatának lehetősége. Az üzemeltető minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

  JOGI NYILATKOZAT:

  Jelen Jogi Nyilatkozat a GYIK.hu Internet címen elérhető weboldalon (a továbbiakban Weblap) publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza.

  1.  A szolgáltatás során felhasználónak minősül a Weblap látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Weblap szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.

  2. Az üzemeltető bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, a Jogi Nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra nézve.

  3.  A Weblap célja, hogy segítse a felhasználók eligazodását a mindennapi életviteli kérdésekben, és ennek érdekében segítse a Felhasználók tájékozódását az Interneten. Ennek keretében különböző funkciókkal támogatja a Felhasználók aktivitását adott témakörökben, illetve segíti a népszerű webes szolgáltatások elérését.

  4. A Weblap szolgáltatásainak része a más webes tartalmakban közzétett hírek, információk ismeretek közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a biztosítása. Ennek megfelelően a Weblap által nyújtott szolgáltatás, illetve a Weblap működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Weblap működtetője, mint üzemeltető, nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

  5.  A Weblap szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó jelen Jogi Nyilatkozat elfogadása által kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető webes tartalom a Weblap vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, annak szolgáltatását reklám, illetve kéretlen levél (spam) küldése céljára nem használja. Jelen kötelezettségvállalás fennáll Weblap rendszerén keresztül továbbítani szándékozott elektronikus levél tartalmára is. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen levél elküldését megelőzően megadja a nevét Weblap üzemeltetőjének oly módon, hogy a levél címzettje azonosítani tudja annak feladóját.

  6.  A Weblap mint szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a GYIK.hu weboldal bármely tartalmi elemét, ideértve a nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított oldalakat is, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak, valamint * jellel jelölt linkek hirdetésnek minősülnek.

  7.  A Weblap szolgáltatása szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok Weblap működtetőjét illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható Weblap előzetes írásbeli engedélye nélkül.

  8.  A Weblap által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Weblap jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, Weblap jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

  9.  Amennyiben Weblap tudomására jut, hogy szolgáltatása keretén belül Felhasználó jogsértő információt helyezett el, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve Weblap saját publikációi tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését is.

  10.  A Weboldal üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldal üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

  11.  A Weblap szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

  12.  Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Weblappal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, Weblap által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles Weblapnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Weblapot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

  13.  Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért Weblap ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, Weblap birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

  14.  A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.

  15.  Az üzemeltető, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

  16. A üzemeltető bármikor, előzetes bejelentés, vagy figyelmeztetés nélkül felfüggesztheti a pontok készpénzre váltását, és egy későbbi időpontban újra indíthatja azt. A pontok beváltását követő ellenőrzés során amennyiben az üzemeltető szabálytalanságot talál a kérdések és válaszok közzétételében, a kifizetést nem teljesíti.. A pontok beváltásának lehetősége egy lehetséges opció, melynek megszüntetése esetén a felhasználónak semmilyen követelése nem lehet az üzemeltetővel szemben. Egy hónapban 1 felhasználó csak egyszer válthatja be pontjait, és egyszerre maximum annyi pont váltható be, amennyit a beváltáshoz használt űrlap lehetővé tesz. A kifizetésre vonatkozó hónap forduló, minden hónap első napjára esik. A pontok kifizetése opció az aktuális kifizetési keretünk erejéig tart.

  Az üzemeltető elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.
  Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, kattintson ide.